Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
opis dokumentutypdata

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla żłobków i przedszkoli

pdf02-10-2020[ Pobierz ]
4 063 kB

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

png02-10-2020[ Pobierz ]
284 kB

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI RĄK

jpg02-10-2020[ Pobierz ]
814 kB

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA Z MASECZKĄ

png02-10-2020[ Pobierz ]
126 kB
PROCEDURY WEWNĘTRZNE
opis dokumentutypdata

Procedura organizacji pracy, opieki, zasad bezpieczeństwa i higieny w Żłobku Miejskim w Rudzie Śląskiej w okresie pandemii Covid - 19

docx02-10-2020[ Pobierz ]
26 kB

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

opis dokumentutypdata
pdf16-10-2020[ Pobierz ]
172 kB