Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/


W naszym żłobku prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dostosowane do wieku dziecka:
Zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia ruchowo-naśladowcze
 • zabawy ruchowe przy muzyce
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe

CELE: doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie wrażliwości słuchowej, zapobieganie płaskostopiu

 

Zabawy tematyczne:

 •   w kąciku kuchennym
 •   w kąciku lekarskim
 •   w kąciku sklepowym
 •   w kąciku fryzjerskim

CELE: kształtowanie wyobraźni, spostrzeżeń, myślenia, poznawanie zawodów, nauka zwrotów grzecznościowych, czynności wykonywanych w życiu codziennym

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne :

 • budowa z klocków
 • nakładanie kółek na piramidki

CELE: kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie sprawności manualnej

Zabawy dydaktyczne:

 • opowiadanie i czytanie bajek
 • oglądanie ilustracji
 • śpiewanie piosenek

CELE: rozwój procesów poznawczych, mowy, pamięci, uwagi, myślenia, kształtowanie wrażliwości słuchowej