Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Inspektor Ochrony Danych

Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 286, 41-710 Ruda Śląska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim pani Agata Karasewicz.

Od dnia 25.05.2018r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu iod.zlobek@gmail.com lub na adres siedziby żłobka.