Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W naszym żłobku zostały opracowane i wdrożone procedury bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka.

 

Zarządzenie Dyrektora
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
182 kB
Procedura postępowania w przypadku, gdy dziecko odbiera ze żłobka osoba pod wpływem środków odurzających
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
266 kB
Procedura postępowania w przypadku odbierania dziecka po godzinach
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
236 kB
Procedura postępowania w przypadku obserwowania obajwów przemocy
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
201 kB
Procedura postępowania w razie wypadku
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
204 kB
Procedura postępowania w przypadku uczulenia na pokarmy
opis dokumentutypdata
pdf17-11-2014[ Pobierz ]
197 kB