Informacja o jakości powietrza

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/Struktura żłobka

Żłobek podzielony jest na trzy grupy wiekowe:

 

Wirek:
Grupa I  – dzieci do 1 roku życia – 10 miejsc
Grupa II  – dzieci od 1 do 2 roku życia – 15 miejsc
Grupa III  – dzieci od 2 do 3 roku życia – 20 miejsc

 

Orzegów
Grupa I – dzieci do 1 roku życia – 8 miejsc
Grupa II – dzieci od 1 do 2 roku życia – 20 miejsc

Grupa IIIa – dzieci od 2 do 3 roku życia – 16 miejsc
Grupa III – dzieci od 2 do 3 roku życia – 20 miejsc


Wytworzył:Jolanta Włoś2014-11-05
Udostępnił:Jolanta Włoś2014-11-05 15:46:49
Zmodyfikował:Jolanta Włoś2018-10-09 08:08:30
Zadania żłobka

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

 

 

 


Wytworzył:Jolanta Włoś2014-11-05
Udostępnił:Jolanta Włoś2014-11-05 15:48:37
Zmodyfikował:Jolanta Włoś2014-11-17 18:43:04